Per praeitus ir šiuos metus įmonės investicinė veikla, įmonės modernizavimui, auto parko atnaujinimui bei paukštyno skerdyklos statybai siekia 12 mil Eur.

Šiuo metu ŽŪB „Delikates“ laukia naujas iššūkis – Liliškių kaime, Skaistgirio sen. Joniškio raj. savivaldybėje, netrukus iškils moderni, vienadidžiausių Lietuvoje paukščių skerdyklų.

Statomi ir gamybinis ir sandėliavimo pastatai, kurių bendrasis plotas 8158,41 m2 , taip pat valymo įrenginių pastatas, atviras priešgaisrinio vandens rezervuaras, aikštelės, privažiavimai, takai. Kompleksas statomas ne mažesniu kaip 3m, išlaikant statybos liniją nuo gretimų sklypų ir kelių, Pagrindinis įėjimas į pastatą -iš pietvakarių pusės, kur numatytos administracinės ir buitinės patalpos.

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą ketinama skersti ir apdoroti apie 13.248.000 vnt. paukščių per metus. Skerdykloje per parą planuojama paskersti 48 000 broilerių, kurių gyvas svoris 2,2-2,3 kg, taip gaunant apie 90,2 tonų produkcijos per parą arba 31 500 tonų per metus. Gyvi paukščiai bus atgabenami į skerdyklą konteineriuose ar dėžėse. Vienoje transporto priemonėje bus atvežama 6000 vnt. paukščių, t.y. vienai technologinių linijų darbo valandai reikiamas kiekis. Pilnai apdorojus paukštį bus gaunama 59,2% atvėsintos vištienos, 7,8% subproduktų ir33% atliekų.

Darbo rėžimas, darbuotojai.

Darbas planuojamas 2 pamainomis po 8 valandas, 5 dienas per savaitę. Atsižvelgiant į technologinio proceso ypatumus, pamainoje planuojamos 3 brigados, kurių darbo laikas prasideda skirtingu metu. Pirma brigada pradeda darbą 6 val. ryte, antra brigada – 7 val. ryte, trečia – 8 val. Persirengimo patalpos gamybiniam personalui projektuojamos 1 ir 2 aukštuose. Pirmame aukšte persirengimo patalpos , skirtos personalui dirbančiam „nešvarioje“ zonoje. Kitos persirengimo patalpos yra skirtas personalui, dirbančiam „švarioje“ zonoje. Numatomas darbuotojų skaičius vienoje pamainoje – 110.Projektuojamos ir poilsio patalpos personalui, kurios bus pirmame ir antrame aukštuose.

Technologinių linijų įrenginiai bus pilnai kompiuterizuoti. Taip pat ir didžioji dalis gamybos procesų bus automatizuoti. Planuojame įsigyti ES šalyse pagamintus technologinius įrenginius, kurie yra sertifikuoti, atitinkantys keliamus aplinkosaugos, technologinius, veterinarijos, maisto saugos, higienos bei sanitarijos reikalavimus.

Pastato planinė struktūra suprojektuota atsižvelgiant į technologinius gamybos procesus, pasirinktą įrangą, darbuotojų bei transporto judėjimo srautus, sklypo išsidėstymą. Didžiąją pastato dalį užima skerdyklos gamybos technologinė linija – paukščių paruošimas, apdirbimas, pakavimas ir pan. Kita didžioji patalpų dalis numatoma sandėliavimui – šaldytuvų zona, kuri išdėstyta pastato galinėje dalyje. Prie gamybos patalpų iš vienos pusės suprojektuotos buitinės patalpos, iš kitos- techninės, inžineriniams tinklams ir įrenginiams skirtos patalpos. Visa technologinė schema nuosekliai išsidėsta sklype, atskiriant darbuotojų srautus, „švarias“ ir „nešvarias“ zonas. Pastatas projektuojamas vientisos stačiakampio formos, trijų tūrių: vienas tūris – pietinėje sklypo dalyje, įvažiavus į teritoriją, numatomos paukščių priėmimo patalpos, antras tūris – viduryje gamybos patalpos su iš šonų išsidėsčiusiomis inžinerinio aptarnavimo ir darbuotojų buitinėmis patalpomis, trečias – šiaurinėje sklypo dalyje – sandėliavimo patalpų tūris. Darbuotojų patekimas į pastatą numatomas iš pietvakarių pusės, administracijai skirtasįėjimas – prie paukščių priėmimo, gamyklos darbuotojams – prie sandėliavimo patalpų. Pirmame pastato aukšte projektuojamos, gamybos, sandėliavimo, techninės, buitinės (drabužinės, san.mazgai, dušai) patalpos, apsaugos postai ir pan. Buitinių patalpų blokai suskirstyti pagal pamainos brigadas ir gamybos technologiją. Taip pat numatoma persirengimo zona ateinantiems iš išorės ir veterinaro patala. Antrame aukšte numatomas blokas buitinių patalpų – 3 brigadai, administracinės, pasitarimų salių ir techninės patalpos.

Investicijos vertė apie 10 000 000 eur., šiai dienai investuota apie 1 000 000 eur.

Scroll to Top